Hitta källor med

Praktisk källkritik på nätet – Internetstiftelsen

Utvärdera en hemsida – cheklista med källkritsika frågor! | Internetstiftelsen

Följ länken för att hitta utförligare instruktioner samt information om hur du skriver referenser till en rad ytterligare typer av källor.

Här är de källkritiska frågor du bör ställa dig innan du använder eller sprider vidare information från en webbplats.

Såhär refererar du till några vanliga källor enligt Harvardstil

15 feb. 2021 — För att dina läsare lätt ska kunna hitta till dina källor som du har använt måste du utforma dina hänvisningar på ett konsekvent sätt.

Hur ska jag referera löpande i min text? – Högskolan i Borås

Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då …

Att skriva en referenslista eller källförteckning till en uppsats eller inlämning kanske kan vara lurigt, men där finns i alla fall strikta regler…

Guide för källkritik för lärare – Skolverket

Guide för källkritik för lärare – Skolverket

Här hittar du exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Harvardstilen. Exemplen på den här sidan bygger på Umeå …

Varje dag möts vi av information från olika källor och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi läser och lyssnar till. Källkritik hjälper att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik är också ett redskap för att utveckla källtillit, det vill säga förmågan att identifiera tillförlitliga källor. Med goda kunskaper i ämnet underlättas arbetet med både källkritik och källtillit.

Harvard – skriva referenslista – Umeå universitet

Harvard – skriva referenslista

Harvardstilen är ett system för referenser där källhänvisningar i texten markeras med parenteser. Här finns förklaringar och exempel på hur du utformar …

Harvard – hänvisningar i text – Umeå universitet

Harvard – hänvisningar i text

När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den … från vilken källa på ett sätt så att läsaren utan problem kan hitta samma …

Källhänvisning – Läxhjälp.nu

Källhänvisning | Läxhjälp.nu

9 feb. 2021 — Hur söker jag efter vetenskapliga artiklar? För att hitta en vetenskaplig artikel behöver du veta var du kan leta och vilka sökord du bör …

Söka & värdera källor | Studentwebben – Lunds universitet

Söka & värdera källor | Studentwebben

Om du vill hitta källor till bilder kan du använda dig av verktygen Google image search och TinEye.

Här får du tips för hur du söker och värderar vetenskapligt material.

En guide på hur du söker källor till bilder – Näthatshjälpen

En guide på hur du söker källor till bilder – Näthatshjälpen

Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en …

Om du vill hitta källor till bilder kan du använda dig av verktygen Google image search och TinEye.

Använd källor i din text – Örebro universitet

Använd källor i din text – Universitetsbiblioteket – Örebro universitet

Som student förväntas du under utbildningens gång utveckla fördjupad förståelse för hur du bör använda källor i ditt akademiska skrivande.

Keywords: hitta källor med